Jak požádat o službu osobní asistence
 


Zájemci o osobní asistenci nebo jeho rodinní příslušníci mohou pro prvotní kontakt využít:


 • telefonického, (773 58 77 58)

 • písemného, (5. května 251, 381 01 Český Krumlov)

 • e-mailového (bartova@latran.cz)

 • či osobního kontaktu s vedoucí služby osobní asistence (Urbinská 187, Český Krumlov)

Doporučujeme vám přečíst si INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU, kde se dozvíte souhrnně ty nejdůležitější informace.

 

V případě, že chcete požádat o službu Osobní asistence, je nezbytné vyplnit DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE o službu Osobní asistence. K dispozici je ZDE.

Dotazník chápeme jako oficiální žádost o vedení zájemce o službu.
Dotazník můžete:

 • vyplnit osobně s vedoucí Osobní asistence (kancelář Osobní asistence, Urbinská 187, 381 01 Český Krumlov) v konzultačních hodinách:
  PONDĚLÍ 9:00 – 11:00
  STŘEDA 9:00 – 11:00 
  (nebo jindy po předchozí telefonické domluvě s vedoucí Osobní asistence)
  • vyplnit telefonicky s vedoucí Osobní asistence (773 58 77 58)
  • vyplnit a zaslat emailem (bartova@latran.cz, asistence@krumlov.cz)

Po vyplnění Dotazníku pro zájemce o službu Osobní asistence Vás telefonicky kontaktuje vedoucí Osobní asistence (co nejdříve, jak je to možné) a domluvíte si společnou schůzku, která probíhá nejčastěji v domácnosti zájemce, případně v kanceláři Osobní asistence.

Na tomto setkání jste informován/a o podmínkách, rozsahu, ceně, pravidlech služby a aktuální kapacitě služby. V rámci této schůzky dochází k vyjasňování představ – jaká očekávání máte, jaké jsou Vaše potřeby, co můžeme nabídnout my jako poskytovatel. Vše zaznamenáváme do Záznamu z jednání se zájemcem o Osobní asistenci, který je podkladem pro přípravu Smlouvy o poskytování Osobní asistence.

Nastává přípravná fáze služby - etapa, kdy hledáme a vybíráme vhodnou osobní asistentku. Toto období může v závislosti na personálním stavu služby trvat různou dobu.

Před zahájením samotné služby nebo nejdéle v den zahájení služby je s Vámi sepsána Smlouva o poskytování Osobní asistence, kde je přesně stanoveno, za jakých podmínek bude asistence poskytována (kdy, jaké úkony, za jakou úhradu apod.) a stáváte se klientem Osobní asistence.

KDY VÁS JAKO ZÁJEMCE O SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE MŮŽEME ODMÍTNOUT:

Nejčastěji je to z kapacitních důvodů, jinak řečeno: nemáme již místo. V takovém případě Vám předáme kontakty na další dostupné služby. Pokud i přesto máte o naši službu zájem, budeme Vás kontaktovat, jakmile se kapacita služby uvolní.

Může se také stát, že nespadáte do cílové skupiny. I v tomto případě Vám doporučíme pro Vás vhodnou službu.

V případě, že očekáváte nebo potřebujete službu, kterou my neposkytujeme, opět Vás odkážeme na jinou vhodnou službu. 
    Kalendář akcí ICOSu:
   Říjen 2023
          1 
    2  3  6  7  8 
    10  13  14  15 
    16  17  20  21  22 
    24  27  28  29 
    30  31      
   Kontakty ICOSu
   ICOS Český Krumlov, o.p.s.
   ulice 5. května 251
   381 01 Český Krumlov
   telefon: 380 712 202
   e-mail: icos@krumlov.cz
   Podporují nás:

   © 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
   Realizoval: WA.cz