OSOBNÍ ASISTENCE 


Poslání služby

Služba osobní asistence je terénní sociální služba, která je určena dětem (od 1 roku věku) a dospělým se zdravotním postižením (tím rozumíme i chronická či jiná závažná onemocnění) a seniorům.

Přispíváme k plnohodnotnějšímu životu seniorům, dětem i dospělým s postižením tím, že pomáháme při činnostech, které nezvládnou sami.


 

Cíle služby

Společné cíle – zaměřené na všechny klienty

Klient může žít do konce svého života důstojně doma a má možnost zapojení do běžného života.

Klient zůstává aktivním „tvůrcem“ podoby svého života (a podoby služby) podle svých možností a představ.

Cíle zaměřené na klienta – seniora

Klient zůstává co nejdéle soběstačný.

Klient udržuje stávající kontakty a komunikuje se svým okolím, pokud má zájem.

Cíle zaměřené na klienta – dítě či dospělého se zdravotním postižením

Klient rozvíjí své schopnosti a dovednosti k dosažení větší životní samostatnosti.

Klient je podporován ve vzdělávacím a pracovním procesu.

 

Principy služby

nezávislost a samostatnost klienta

  • pracovník klientovi pomáhá a podporuje ho v jeho činnosti, nečiní však za něj věci, které dokáže klient vlastními silami zvládnout sám
  • pracovník klientovi poskytuje rady a ukazuje různá možná řešení nesnází, konečné řešení je ponecháno na klientovi

individuální přístup k uživateli

  • každý klient má právo na individuální přístup při poskytování služby, a to dle svých potřeb a požadavků
  • pracovníci komunikují s klientem srozumitelně s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti

partnerství a spolupráce

  • pracovníci a klienti berou vzájemně v úvahu své přání a potřeby
  • pracovníci jednají na principech rovného partnerství a spolupráce  s klientem služby, jeho rodinnými příslušníky a blízkými osobami

respekt a úcta ke klientovi

  • pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, postižení nebo náboženství
  • klient není nikdy vnímán jako objekt poskytované péče, ale jako partner a klient
Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz