OSOBNÍ ASISTENCE 

Poslání služby

Služba osobní asistence je terénní sociální služba, která je určená lidem se zdravotním postižením (již od 1 roku věku) a seniorům. Naším posláním je pomáhat těmto lidem při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, snažíme se rozvíjet jejich schopnosti a samostatnost a umožnit jim tak naplnit jejich životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí - tedy nejčastěji doma.

Cíle služby 

Cílem služby osobní asistence je:
 • podporovat a pomáhat lidem se zdravotním postižením a seniorům k rozvoji podle jejich možností a schopností
 • podporovat a pomáhat jim při přirozeném začleňování do společnosti a umožnit tak jejich účast při aktivitách běžného života
 • umožnit lidem se zdravotním postižením a seniorům v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

Principy služby

nezávislost a samostatnost klienta
 • pracovník klientovi pomáhá a podporuje ho v jeho činnosti, nečiní však za něj věci, které dokáže klient vlastními silami zvládnout sám
 • pracovník klientovi poskytuje rady, ukazuje různá možná řešení nesnází
 • pracovník podporuje samostatnost klienta, jeho dovednosti a schopnosti

individuální přístup k uživateli

 • každý klient má právo na individuální přístup při poskytování služby, a to dle svých potřeb a požadavků
 • každý klient má právo na respektování tempa, názorů, rozhodnutí, např. zda a v jaké míře bude udržovat kontakt se svou rodinnou, sousedy, přáteli…
 • pracovníci komunikují s klientem srozumitelně s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti
 • klient má právo i na přiměřené riziko např. uživatel s diabetem mellitus – rizika spojená s nedodržováním správných a přiměřených stravovacích návyků dieta atd.

partnerství a spolupráce

 • pracovníci jednají na principech rovného partnerství a spolupráce  s klientem služby, jeho rodinnými příslušníky a blízkými osobami
 • pracovníci a klienti berou vzájemně v úvahu své přání a potřeby
 • pracovníci zprostředkovávají klientovi jiné dostupné služby, zvyšují tak jeho samostatnost a začlenění do místní komunity
 • pracovníci podporují klienta a umožňují mu věnovat se svým zálibám

respekt a úcta ke klientovi

 • pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, postižení nebo náboženství
 • pracovníci akceptují schopnosti a dovednosti klienta a podporují jeho samostatnost
 • jsou dodržována práva klienta
 • klient není vystavován neprofesionálnímu přístupu – není vnímán jako objekt poskytované péče, ale jako partner a klient
Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2021
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz