Financování a projekty Osobní asistence

Sociální služba Osobní asistence je spolufinancována zejména Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Jihočeským krajem. Na službu také přispívá město Český Krumlov, v posledních letech i město Kaplice a na rozvoj služby pak i nejrůznější nadace a dárci. Bez nich by se rozvoj služby neobešel, přestože se jedná o sociální službu ze zákona částečně hrazenou uživateli, prostředky státu, kraje, měst a uživatelů na pokrytí potřebných nákladů nepostačují. Všem podporovatelům děkujeme. Přesné údaje o financování služby najdete vždy ve výročních zprávách ICOS.

První automobil pro Osobní asistenci

Službu Osobní asistence poskytujeme na území dvou příhraničních regionů – Českokrumlovska a Kaplicka. Pro zajištění služby v odlehlejších částech regionu (ale i pro převoz klientů např. na rehabilitaci) musí mít Osobní asistence služební automobily.
První z těchto automobilů byl zakoupen díky sbírkové akci ČT a NROS „Pomozte dětem“ v roce 2014. Automobil byl vybaven i elektrickým přesedacím zařízením pro usnadnění převozu imobilních klientů.
Za podporu děkujeme.

Na nový automobil pro Osobní asistenci přispěly nadace i řada dalších dárců

V březnu 2018 byl pořízen další z nových automobilů pro Osobní asistenci. A to díky podpoře z nadací (Nadace Agrofert, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry) a osmi desítek dalších dárců. Výraznou slevu poskytl i dodavatel automobilu Peugeot – HS auto, s.r.o. Všem děkujeme. Od dubna 2018 již i tento automobil pomáhá.

 

Díky projektu IROP jsme do os. asistence pořídili další potřebný vůz. Máme již 4.

V 1. polovině roku 2018 jsme díky podpoře z evropských fondů pořídili další potřebný vůz do Osobní asistence. Konkrétně Peugeot Partner, který opět přiblíží asistenci dalším klientům. Více o projektu zde.

1. ročník dobročinného běhu Krumlovská 11 je určen na podporu Osobní asistence.

V listopadu 2019 se uskutečnil 1. oficiální ročník dobročinného běhu K11. Výtěžek podpoří služby Osobní asistence. Všem účastníkům, partnerům a dobrovolníkům moc děkujeme. Web K11 zde.   

Díky vítěznému hlasování v krumlovské TESCu poskytne Os. asistence dětem 200 hodin péče navíc

Na začátku léta 2019 uspěla Osobní asistence v dalším kole "Vy rozhodujete, my pomáháme", které pravidelně pořádá Nadační Fond TESCO v součinností s Nadací rozvoje občanské společnosti. Díky tomu můžeme v následujících měsících zajistit 200 hodin péče dětským klientům Osobní asistence. Děkujeme.

 

Osobní asistenci dále podpořili či podporují:

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2020
  1  4  5  6 
 7  8  9  12  13 
 16  18  20 
 26  27 
    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz