STÍŽNOSTI


Kdokoliv může podat námět, připomínku či stížnost a to i anonymně.

Se základními informacemi o možnosti podání námětů, připomínek či stížností je zájemce/klient informován již při úvodním jednání, dále je opět informován při podepisování smlouvy a při seznámení s Vnitřními pravidly služby Osobní asistence.

„Námět a připomínku“ chápeme jako nápad na vylepšení, změnu postupu, či jiný pohled na věc.


„Stížnost“
chápeme jako výzvu k odstranění nedostatku, nápravě v případě porušení práva či nedodržení domluveného postupu, změně nesprávného postupu/ přístupu,  a další situace, kde má dojít k nápravě. 


Stížnost lze podat volnou formou, jakýmkoliv způsobem (ústně, písemně, elektronicky).

 

Každý námět a připomínka i stížnost je evidována. Stížnost dále projednána, výsledek je sdělen stěžovateli


Stěžovatel si může pro vyřizování stížnosti zvolit zastupující osobu a to na základě písemné plné moci

Kontaktní osoba pro přijímání námětů, připomínek a stížností:
Námět, připomínku a stížnost lze podat jak osobnímu asistentovi, tak vedoucímu pracovníkovi služby OA, případně vedení společnosti.

 

 

Způsob podání stížnosti (ale i námětu, připomínky)
Osobně -pracovník převezme písemnou stížnosti či zapíše ústní stížnost. Tuto stížnost neodkladně postoupí osobě odpovědné za vyřizování stížností.
Elektronicky: na e-mailovou adresu: icos@krumlov.cz, případně datovou schránkou: hyb95ss
Písemně
a) poštou na adresu ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, 381 01 Český Krumlov
b) přímo do poštovní schránky ICOS Český Krumlov, o. p. s., která je umístěna v domě
č. 251 v ulici 5. května (sídlo organizace) a je umístěna ve 2. patře před vstupem do kanceláří ICOS

 

Stížnost není důvodem k ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany organizace.

 

 

Možným výsledkem stížnosti je: podání vysvětlení, sjednání nápravy, omluva, sankce

 

Pokud bude stěžovatel nespokojen s vyjádřením komise, může se obrátit na Krajský úřad v Českých Budějovicích či Úřad ombudsmana:

 

Krajský úřad v Českých Budějovicích

Odbor sociálních věcí

Tel.: 386720600

B. Němcové 49/3

370 76 České Budějovice

 

Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00 BRNO

Tel.: (+420) 542 542 888

e-mail.: podatelna@ochrance.cz

 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností lze stáhnou ZDE

 

Pokud však budete s něčím nespokojeni, nebojte se nám to říct nejlépe hned - budeme se Vám snažit vyjít co nejvíce vstříc, abyste spokojeni byli a nemuseli podávat oficiální stížnost. Ta je totiž většinou nepříjemná pro všechny zúčastněné strany a je nejlépe podobným situacím předcházet.

Kalendář akcí ICOSu:
Červen 2023
    2  3  4 
 7  9  10 
 14  16  17  18 
 21  22  23  24  25 
 28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz