STÍŽNOSTI

Zájemce či klient může z důvodu nespokojenosti s poskytnutou sociální službou či jednáním pracovníka služby podat stížnost. Podání stížnosti negativně neovlivní dosavadní či budoucí poskytování služeb stěžovateli.


Pokud však budete s něčím nespokojeni, nebojte se nám to říct nejlépe hned - budeme se Vám snažit vyjít co nejvíce vstříc, abyste spokojeni byli a nemuseli podávat oficiální stížnost. Ta je totiž většinou nepříjemná pro všechny zúčastněné strany a je nejlépe podobným situacím předcházet.

 

Přijímání stížností

K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv.

Stěžovatel má možnost podat stížnost:


  • písemně,

- a to na adresu zřizovatele Centra: ICOS Český Krumlov, 5. Května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

- nebo mohou svou stížnost vhodit do schránek ICOS, které jsou umístěny

- na budově sídla organizace (5. Května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov) 


  • elektronickou poštou,

- a to na e-mail: icos@krumlov.cz


Přijímány jsou i anonymní stížnosti. Každá stížnost bude evidována a projednána.

 

Kontaktní pracovníci pro příjem stížností

Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb, tel.: 774 137676         

Tomáš Zunt, ředitel, tel.: 728 151 008


Každá stížnost je evidována v knize stížností. Každé stížnosti je přiděleno číslo, aby tak mohla být evidována i anonymní stížnost. Zde se zapisuje datum, téma stížnosti, kdo stížnost obdržel, datum odpovědi a náprava.

Stížnost posuzuje komise složená z členů vedení organizace ICOS a vedení partnerské organizace CPDM, o.p.s. Na základě usnesení vydá komise vyjádření a případně zajistí nápravné opatření. A to nejdéle do 14 dnů. Pokud není stížnost vyřízená do 14 dnů (lze pouze z výjimečných důvodů), komise písemně informuje stěžovatele o důvodech a oznámí datum vyřízení stížnosti.


Členové komise:

Mgr. Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb ICOS Český Krumlov o. p. s.

Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov o. p. s.

Mgr. Vlastimil Kopeček, ředitel Centra pro pomoc dětem a mládeže, o.p.s.

 

Stěžovateli je vyjádření sděleno písemně, a to způsobem, aby adresátovi byla srozumitelná. Pokud byla stížnost předána anonymně, bude po projednání na zvážení komise, jak se stížností naloží (v opodstatněných případech bude odpověď vyvěšena na nástěnce v čekárně – 5. Května 251, 2) nebo na webových stránkách poskytovatele. Stěžovateli sice nevzniká právní nárok na nápravu, pro nás je však důležité uvědomit stěžovatele i o tom, proč náprava nebyla sjednána a z jakých důvodů.

 

Stížnost není důvodem k ukončení služby ani k diskriminujícímu jednání ze strany organizace.

 

Stěžovatel si může pro vyřizování stížnosti zvolit zástupce (fyzická či právnická osoba). Pokud není zmocněna písemně, je o tom vždy dobré uvědomit stěžovatele (pro případ že osoba přijde bez stěžovatele a nemá písemnou plnou moc).

 

Pokud bude stěžovatel nespokojen s vyjádřením komise, může se obrátit na Krajský úřad v Českých Budějovicích či Úřad ombudsmana:

 

Krajský úřad v Českých Budějovicích

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vedoucí odboru Mgr. Petr Studenovský

Tel.: 386720600

B. Němcové 49/3

370 76 České Budějovice

 

Veřejný ochránce práv

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Údolní 39

602 00 BRNO

Tel.: (+420) 542 542 888

e-mail.: podatelna@ochrance.cz

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2021
   1  4  5 
 8  9  12 
 15  18  19 
 22  25  26 
   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz