Komu je Osobní asistence určena

Dětem (od věku 1 roku), dospělým a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení či věku, a kteří žijí v regionu Českokrumlovska (tzn. všechny obce spadající pod ORP Český Krumlov a ORP Kaplice).

Služba Osobní asistence funguje od roku 2008. Za tu dobu jsme se již setkali s mnoha druhy zdravotních postiženích. Obecně se jedná například o:

 • Poruchy psychického vývoje a pervazivní vývojové poruchy – např. dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom
 • Downův syndrom
 • Mentální postižení různého stupně – často kombinované s dalšími poruchami
 • Nemoci nervové soustavy - Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
 • Neslyšící či nedoslýchavé osoby
 • Opožděný vývoj u dětí
 • Hyperkinetické poruchy
 • Poruchy žláz s vnitřní sekrecí
 • Roztroušenou sklerózu
 • Různé stupně imobility
 • Stavy po cévní mozkové příhodě, stavy po úrazu mozku, stavy po operaci srdce
 • Stavy po amputaci obou dolních končetin
 • Onkologická onemocnění

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz