Komu je Osobní asistence určena

Dětem (od věku 1 roku), dospělým a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení či věku, a kteří žijí v regionu Českokrumlovska (tzn. všechny obce spadající pod ORP Český Krumlov a ORP Kaplice).

Služba Osobní asistence funguje od roku 2008. Za tu dobu jsme se již setkali s mnoha druhy zdravotních postiženích. Obecně se jedná například o:

 • Poruchy psychického vývoje a pervazivní vývojové poruchy – např. dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom
 • Downův syndrom
 • Mentální postižení různého stupně – často kombinované s dalšími poruchami
 • Nemoci nervové soustavy - Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
 • Neslyšící či nedoslýchavé osoby
 • Opožděný vývoj u dětí
 • Hyperkinetické poruchy
 • Poruchy žláz s vnitřní sekrecí
 • Roztroušenou sklerózu
 • Různé stupně imobility
 • Stavy po cévní mozkové příhodě, stavy po úrazu mozku, stavy po operaci srdce
 • Stavy po amputaci obou dolních končetin

SLUŽBA NENÍ URČENA LIDEM:

 • s akutním infekčním onemocněním
 • drogově závislým nebo osobám, které jsou závislé na alkoholu či jiných omamných látkách
 • požadujícím jinou službu než službu osobní asistence
 • s vážným duševním onemocněním – psychózy /schizofrenie, bludy/, afektivní poruchy /deprese, mánie/
 • kteří jsou umístěni ve zdravotnickém či sociálním zařízení, kde mohou využívat odpovídající sociální službu
 • kteří mimo tuto sociální péči potřebují např. odbornou lékařskou péči, při níž je nutné umístění ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, kterým osobní asistent není schopen vlastními silami či dopomocí, pomáhat s úkony vyžadující např. přemisťování a uživatel či zákonný zástupce není ochoten si zajistit ještě i jinou přiměřenou pomoc další osoby, nebo kompenzační pomůcky, přičemž by ji bylo možné získat či půjčit
 • osobám, které svým jednáním ohrožují pracovníka služby /agrese, sexuální obtěžování, apod./
 • osobám, které vyžadují poskytování služby v prostorách či na místech, které mohou ohrožovat zdraví pracovníka (byt či dům s agresivním psem, vysoce znečištěný byt, apod.)
Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2021
     1  2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz