ROZSAH SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE:

 

Služba osobní asistence nabízí dle vyhlášky 505/2006 Sb. následující úkony. Pomoc a podpora při jednotlivých úkonech je prováděna vždy individuální dle klienta a s ohledem na jeho zdravotní postižení, schopnosti a soběstačnost.


Počet úkonů, které provádí osobní asistentka, nemá vliv na výslednou cenu. Platba se odvíjí od času, který u Vás asistentka stráví.

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití – servírování, pokrájení stravy, nalití nápoje, podání či přidržení nádoby, pomoc při konzumaci (krmení), očista po jídle a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - výběr a jednotlivé vrstvy oblečení dle počasí a povětrnostních podmínek.

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru - s použitím kompenzačních pomůcek, které klient používá nebo bez kompenzačních pomůcek s oporou osobní asistentky.

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – s pomocí úchopových prvků na lůžku nebo vozíku při dodržování bezpečnosti klienta.

 

b) pomoc při osobní hygieně:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při použití WC

 

Jedná se o běžné umývání rukou a obličeje, intimních částí těla, případně jiných znečištěných částí těla, koupání, sprchování. Asistentka využívá mycích potřeby na náklady klienta. Pokud je potřeba využít speciální pomůcky, musí s nimi být seznámena před započetím služby.

 

c) pomoc při zajištění stravy:

 

Pomoc při přípravě jídla a pití je určena pouze pro klienty – osobní asistentka tedy nebude např. smažit řízky pro celou rodinu. Příprava jídla probíhá pouze z potravin, které si klient zajistí na vlastní náklady.

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

2. nákupy a běžné pochůzky

 

Úklidové a čisticí prostředky a pomůcky dodává klient a musí odpovídat hygienickým a bezpečnostním předpisům. Asistentka si přináší ochranné pomůcky (rukavice, zástěru či plášť). Úklid se provádí v nezbytném životním prostoru klienta, tj. v kuchyni, ložnici, obývacím pokoji, chodbě a sociálním zařízení.

Běžný denní úklid: umytí nádobí, úklid na kuchyňské lince (setření povrchu), úklid na stole (otření povrchu), ustlání lůžka, vyvětrání, zametání kuchyně.

Týdenní úklid: zametání, luxování, vytírání, umytí koupelny a WC, utření prachu, vynesení odpadků.

Pokud bude klient vyžadovat větší úklid (např. umývání oken, komplexní úklid před Vánoci, čištění koberců apod.), bude mu předán kontakt na profesionální úklidovou službu.

 

Běžné nákupy jsou prováděny v nejbližším dostupném obchodě. Po domluvě je možné zajistit nákup v obchodě v jiném místě (např. z důvodu nedostupnosti zboží). Účtován je celkový čas strávený zajištěním nákupu, tzn. že i čas strávený na cestě do a z obchodu (výjimku tvoří situace, kdy se čas z nákupu překrývá s dojížďkou za klientem – např. nákup z města na vesnici – asistentka by stejně za klientem z města jela na vesnici, proto tento čas účtován nebude. Nákup nesmí být těžší než 10 kg. Pokud se předpokládá těžší nákup, asistentka si nákup rozdělí dle potřeby (např. na dvakrát) a klientovi bude účtována doba všech nákupu i donášek nákupu na určené místo. 

 

Asistentka provádí nákup dle seznamu (objednávky) klienta

 • pokud si klient není schopen sám sepsat seznam, učiní tak spolu s asistentkou.
 • jednotlivé položky na seznamu si asistentka spolu s klientem proberou a ujasní (aby nedošlo k rozdílnému vyložení)
 • klient předá asistence seznam a dostatečnou finanční hotovost, která je uvedena na seznamu.
 • při donášce nákupu do domácnosti klienta asistentka předává a spolu s klientem kontroluje
  • původní seznam
  • doklad o zaplacení
  • nákup 
  • finanční hotovost, která zůstala.

 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět od 1. 5. 2014 nabízíme i přepravu klientů služebním automobilem

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – např. s ostatními organizacemi, s úřady apod.

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. na poště, platby za služby spojené s domácností

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE zajišťuje jak základní činnosti (úkony), tak fakultativní (nadstavbové) úkony -činnosti (například dohled nad užíváním připravených léků, dovoz nákupu, obědu, ad., převoz klienta).
Osobní asistence je ze zákona služba částečně hrazená uživateli - sazebník jednotlivých úkonů (základní i fakultativní) najdete zde

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2021
   1  4  5 
 8  9  12 
 15  18  19 
 22  25  26 
   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz