ROZSAH SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE:

 

Služba osobní asistence nabízí dle vyhlášky 505/2006 Sb. následující (níže uvedené) úkony. Dole na stránce najdete pak přímý odkaz na informace pro zájemce o službu (jak žádat o službu).
Míra pomoci a podpory při jednotlivých úkonech je vždy individuální dle klienta a s ohledem
na jeho zdravotní postižení, schopnosti a soběstačnost.


Počet úkonů, které provádí osobní asistentka, nemá vliv na výslednou cenu. Platba se odvíjí od času, který u Vás asistentka stráví.

 

Při poskytování Osobní asistence Vám pomůžeme v těchto oblastech (uvádíme několik příkladů, ale ve skutečnosti je toho ještě více):

  • při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – připravujeme, ohříváme i servírujeme kterékoli denní jídlo, v případě potřeby jídlo pokrájíme či rozmixujeme, pomáháme při jeho konzumaci (krmíme), nalijeme či podáme nápoj, dohlédneme na pitný režim, samozřejmostí je očista po jídle a pití; pomůžeme s oblékáním/svlékáním a s výběrem vhodného oblečení dle počasí a povětrnostních podmínek; poskytneme klientovi oporu při přesunu a samostatném pohybu za použití vlastních sil asistentky či kompenzačních pomůcek, manipulujeme s klientem na lůžku či ho přesouváme na vozík,

  • při osobní hygieně – pomáháme s ranní hygienou, kam spadá běžné umývání rukou a obličeje, intimních částí těla, případně jiných znečištěných částí, vysprchujeme či vykoupeme klienta, u nepohyblivých klientů provádíme hygienu na lůžku, výměnu plenkových kalhotek a hygienu s tím spojenou, dohlížíme nad čistotou osobního i ložního prádla a provádíme jeho případnou výměnu, pomáháme s přesuny na WC a s jeho použitím,

  • při zajištění stravy – dle potřeby připravíme/uvaříme jídlo a pití z potravin, které si klient zajistí na vlastní náklady,

  • při zajištění chodu domácnosti – uklidíme v nezbytném životním prostoru klienta, tj. v kuchyni, ložnici, obývacím pokoji, chodbě, koupelně a na WC, nakoupíme zpravidla v nejbližším dostupném obchodě

  • s výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi – ve spolupráci s klientem nacvičujeme sebeobsluhu, chůzi, jemnou motoriku, procvičujeme paměť za využití širokého spektra didaktických pomůcek a her, které vlastníme

  • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázíme klienty do školy, školky, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady apod.

  • při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomáháme klientovi při komunikaci s ostatními organizacemi, s úřady, s klientem vyřizujeme běžné záležitosti např. na poště apod.

  • fakultativní úkony – dohlížíme nad užitím předem připravených léků, klient užívá léky sám, léky nedávkujeme z originálních balení; také dovezeme nákup či oběd (vyzvedneme z restaurace, kde si ho klient sám nebo jeho rodina předem objedná), převážíme klienty k lékaři, na vyšetření, do zařízení a institucí, na nákup apod. – k tomu využíváme služební vozy Osobní asistence,

OSOBNÍ ASISTENCE zajišťuje jak základní činnosti (úkony), tak fakultativní (něco navíc) úkony -činnosti (například dohled nad užíváním připravených léků, dovoz nákupu, obědu, ad., převoz klienta).

Osobní asistence je ze zákona služba částečně hrazená klientem - sazebník jednotlivých úkonů (základní i fakultativní) najdete zde

 

 

Jak žádat o službu Osobní asistence?

 

Přehledné informace pro zájemce o službu najdete ZDE.

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz